Naruto Bijuu Mode - 3D Foam Magnet

Naruto Bijuu Mode - 3D Foam Magnet

Regular price
$8.00 USD
Sale price
$8.00 USD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Naruto Bijuu Mode 3D Foam Magnet.

$8.00 per magnet! 

Also in the 'Naruto' magnet collection: Naruto, Naruto X Hello Kitty, Sasuke and Kurama!